El Govern de Catalunya ha aprovat destinar 53,07 milions d’euros a dues línies d’ajudes per a la millora i modernització de les xarxes de reg en les comunitats de regants

El Govern de Catalunya ha aprovat l’assignació de 53,07 milions d’euros per a fer costat a les comunitats de regants en la modernització i millora dels seus sistemes de reg. Aquesta inversió es distribuirà en dues línies d’ajudes. La primera línia, dotada amb 25 milions d’euros, està destinada a la modernització dels sistemes de reg ja existents. La segona línia, amb un pressupost de 28,07 milions d’euros, se centrarà en projectes d’interès general acordats amb l’Estat, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i sostenibilitat de les xarxes de reg.

Más información: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/613302/govern-aprova-destinar-53-milions-dues-linies-dajuts-comunitats-regants-millora-modernitzacio-xarxes-regadius