Construcció

Conservació de fermes, d’estructures i d’actius geotècnics de Lleida.Conservació d’obra civil, de senyalització horitzontal i instal·lacions d’enllumenat i semafòriques de Lleida.