Construcció

Estabilització i protecció contra despreniments de blocs en la carretera C-13. Camarassa. PK 70+600