Construcció

Modernització del reg de la demarcació de Lleida de la junta de sequiatge del canal de pinyana tm de Lleida. – Sector A. LOTE 1-M1 Clau: PR-17290-L1-M1