Disseny

Projecte constructiu d’Ampliació d’espai d’estacionament de llarga estada a LEDA Industrial de l’Aeroport de Lleida-Alguaire