Disseny

Projecte Constructiu. Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del p.k. 37+980 al 42+000. Naut Aran. Clau: PC-CGL-21061