Construcció

Projecte modificat condicionament C-28 PK 41+920 al 45+850 Baqueira-límit de comarca. Clau AL-0520 Clau AL-0520