Construcció

Reforçament del ferm a la L-902 del PK 0+360 al 13+060. Almacelles – límit amb província d’Osca