CONSULTORIA TÈCNICA ANTLIA

Coordinacions de Seguretat i Salut

Conservació de fermes, d’estructures i d’actius geotècnics de Lleida.Conservació d’obra civil, de senyalització horitzontal i instal·lacions d’enllumenat i semafòriques de Lleida.

Construcció

Departament de Territori

2022
Veure projecte

Estabilització i protecció contra despreniments de blocs en la carretera C-13. Camarassa. PK 70+600

Construcció

Departament de Territori

2023
Veure projecte