CONSULTORIA TÈCNICA ANTLIA

Direcció d'obra

Modernització del reg de la demarcació de Lleida de la junta de sequiatge del canal de pinyana tm de Lleida. – Sector A. LOTE 1-M1 Clau: PR-17290-L1-M1

Construcció

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

2022
Veure projecte

Projecte modificat condicionament C-28 PK 41+920 al 45+850 Baqueira-límit de comarca. Clau AL-0520 Clau AL-0520

Construcció

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

2021
Veure projecte

Reacondicionament del Pont de Sió PK027/255 Línia Lleida-La Pobla de Segur

Construcció

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

2021
Veure projecte

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Millora de nus. Ordenació cruïlla entre les carreteres C-26 I L-903. PK 2+490 de la C-26 i PK 0+000 de la L-903.

Construcció

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

2020
Veure projecte