CONSULTORIA TÈCNICA ANTLIA

Direccions d'explotació

Direcció d’Explotació de 10 embassaments classificats A i B del Canal d’Aragó i Catalunya

Construcció
Veure projecte

Direcció d’Explotació de l’embassament de Sauvella de la CCRR del Puntal

Construcció
Veure projecte

Direcció d’explotació dels embassaments de la CCRR del Canal Algerri-Balaguer

Construcció
Veure projecte

Direcció d’Explotació de l’embassament classificat A de la CCRR del Segrià Sud

Construcció
Veure projecte