Construcción

Refuerzo del firme a la L-310 del PK 0+000 al 18+540. Tàrrega – Guissona